Fotografiets historia

Att fotografera är ett bra sätt att bevara dina minnen, dokumentera din vardag eller för att uttrycka dig konstnärligt. Idag har de flesta tillgång till en kamera och tar därmed foton på allt mellan himmel och jord vilket har gjort att vem som helst kan kalla sig för fotograf. Men vad är egentligen ett fotografi och hur blev fotot ett såpass vanligt fenomen att vi tar det för givet? I det här inlägget kommer du att få veta allt om fotografiets historia.

Fotografiets tidiga historia

Redan 1000 år efter Kristus lade man grunden för vad som skulle bli en kamera. Världens första kamera är camera obscura vilket är en sorts kamera man utvecklade för att man ville hitta nya och mer effektiva sätt att bevara en bild eller en målning. Efter ytterligare 500 år kunde man med hjälp av en camera obscura använda kameran för att få en bild att studsa på ett papper vilket var högst användbart att använda som mall när man tecknade.

De första fotografierna

Men att få bilden att fastna tog sin lilla tid. Det var först trehundra år senare, alltså på 1800-talet som det första fotografiet togs. Detta skedde i Frankrike och fotot föreställer en utsikt från ett fönster. Personen bakom världshistoriens första fotografi hette Joseph Nicéphore Niépce. För att få bilden att fastna användes en kvicksilver och silverblandning vid framkallandet av fotot. Det här var en metod som användes en bra bit in på 1900-talet.

Efter att det första fotot togs år 1826 utvecklades kameran och fotografiet ytterligare. I mitten på 1800-talet var fotografi något som krävde en del resurser och kunskap, och framför allt tålamod eftersom exponeringstiden var väldigt lång. Det är kanske därför människor ser så sammanbitna ut på bilder från den tiden eftersom man behövde sitta blickstilla för att fastna på bilden.

Fotografiets utveckling

Som många känner till idag så kan kvicksilver och silver vara farligt för hälsan. I slutet på 1800-talet tog man fram nya metoder för att framkalla fotografier, bland annat med gelatin. Eftersom gelatinblandningen var betydligt billigare att tillverka än silver och kvicksilver blev fotografiet mer tillgängligt för de flesta i samhället.

Länge var fotografier svartvita eller kom i färgskalan sepia. Men i sekelskiftets början forskade man vidare på att optimera fotografiet och det var nu som de allra första fotografierna i färg kom. Ett par decennier senare kring 1930 etablerades ett flertal stora fotograferingsföretag som vi alla känner till än idag. Två exempel på det är Fuji och Kodak.

Fotografiet idag

Ordet fotografi är inte något man använder särskilt ofta i dagens samhälle. De flesta säger foto eller bild. Idag krävs det ingen större ansträngning för att vi ska ta ett foto och de bevaras främst digitalt.