Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Lars
Hallström
Utbildning 
Stockholms Filmskola, Fil. Mag. i filmvetenskap.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Annan inriktning
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag försöker att fånga ögonblick och spännande uttryck. I huvudsak tar jag bilder avsedda för bildarkiv.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den digitala tekniken har gjort det enklare och mer direkt att fotografera. För min del har det lett till en ökad spontanitet, vilket känns befriande.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Det fotografiska mediet kommer kanske att till viss del tappa statusen av sanningsbärare och mer ses som något illustrativt och konstnärligt. 3D-området kommer eventuellt att få en allt starkare påverkan. Konkurrensen kommer troligtvis att bli hårdare än vad den är idag.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
En stor del av de bilder jag producerar levereras till ett bildarkiv som har backup, dessutom lagrar jag samtliga digitala bilder jag tar på hårddiskar med backup.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att kunna vara nyfiken på världen.