Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Malou
Backman-Nilsson
Utbildning 
Gerlesborgsskolan måleri 1976-77, Konstfack textil 1978-82
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Med utgångsläge som konstnär använder jag kameran som ett redskap för att fånga ögonblicksbilder som jag sedan bearbetar i Photoshop. Bilderna visar jag dels som utskrifter, men jag gör också bildspel – som närmar sig filmen, men ändå fortfarande är bild. Bilder och bildspel projicerar jag gärna direkt på väggar eller på löst hängande (transparenta) textilier, så att de blir en del av den miljö de befinner sig i.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det har fått mig att alltmer utnyttja digitalkamerans möjligheter, eftersom jag kan få resultatet direkt i datorn och inte behöver förbereda mörkrum eller vänta på att filmen framkallas. Jag kan arbeta vidare med bilden när den fortfarande är aktuell för mig.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Marknaden kommer att bli överfylld av fotografiska bilder. Därför ställs det allt större krav på att betraktaren har en kritisk blick och lär sig skilja ut kvalitet från kvantitet. Jag är positiv till möjligheterna fotograferingen ger – att just skapa högt kvalitativa bilder.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Digitala bilder sparar jag på DVD – med en kopia på annan plats.
Vad är fotografi för dig? 
Det digitala fotograferandet och datorredigerandet ger obegränsade möjligheter att styra bilder på det sätt jag själv vill. Det har öppnat en helt ny underbar värld av bildskapande för mig!