Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Camilla
Degerman
Utbildning 
Utbildad på Fotoskolan i Göteborg. Berghs Scool of Communication i Stockholm.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag är fotograf och arbetar både digitalt och med film. Det som jag anser passar det bildprojekt eller uppdrag jag för stunden jobbar med.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den digitala tekniken har verkligen fört med sig oanade möjligheter. Jag var tidigare en mörkrumsråtta men efter att ha kursat i sv digital mörkrumsteknik och blivit auktoriserad bildhanterare genom SFF har jag insett fördelarna med den nya tekniken. Den kan verkligen ta oss hur långt vi vill. Frågan är egentligen hur vi hanterar den. Det kräver ett tekniskt kunnande på ett helt annat plan. Jag scannar fortfarande negativ och hanterar dem sedan digitalt. Det begränsar vissa delar, men öppnar också upp ögonen för hur bilden ska "vara" som jag har skapat.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Tekniken gör att vi kommer att kunna mixa rörliga bilder med stillbilder, allt som bara är möjligt för att få till det bildbudskap som är målet. Det är en spännande men mera kunskapskrävande utveckling. Bilden kommer alltid att vara aktuell i någon form. Den rena fotografiska "still" bilden kommer att få en högre konststatus medan övriga bildflödet blir det vi konsumerar var dag. Det är vi som fotografer som skapar efterfrågan och tillgången på professionella bilder. Vi måste fostra våra efterföljare i bildseende. - Lovande jag försöker att följa med i utvecklingen både digitalt och analogt med utställningar och bildprojekt.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja. Negativ försöker jag scanna in och lagra på hårddiscar så det finns en kopia. Digitala bilder dvs alla jag tar ligger på 2 olika backuppdiscar.
Vad är fotografi för dig? 
Möte med människan mitt i livet, att med min kamera få dokumentera och vara en del av det.