Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Carina
Persson
Utbildning 
Bildestetisk linje (gymnasiet), Fotografins historia, Konstfack. Assistent till reklamfotograf Gösta Wendelius, Umeå. Frilansfotografering.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Naturfotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag fotograferar till hemsidor, tidningar/magasin och böcker.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag har både analog och digital utrustning. Analogt har en speciell känsla i sin kornighet. Digitalt är smidigt då man genast ser resultatet.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Digitalt och analogt kommer att finnas kvar – hoppas jag. Det är / blir upp till fotografen själv att välja uttrycksform till respektive projekt. Själv vill jag genom erfarenhet ständigt utvecklas i mitt bildspråk, och jag strävar efter att ha kvar en lust och nyfikenhet på fotografin i framtiden.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag sparar alla mina bilder digitalt (analogt skannar jag). Arbetsprover gör jag även som papperskopior.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är ett slags språk som hela tiden intresserar och kommunicerar, oberoende av var på den här lilla planeten man befinner sig. Också oberoende av tid - ett 120 år gammalt fotografi kan ge lika mycket som ett samtida.