Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Plattform fotografi

Online-diskussioner

Välkommen till Plattform Fotografis online-diskussioner! (English version below)

Online-diskussionerna är ett forum där viktiga och aktuella ämnen som relaterar till fotografi kan diskuteras. Vi kommer att presentera ett nytt ämne och en ny moderator varje månad. De teman som vi valt representerar några av de frågeställningar som väckts under våra seminarier under året (se aktiviteter Hearings och Nationella presentationer). De inbjudna moderatorernas uppgift är att starta diskussionen och medverka med egna inlägg och reflektioner.

Online-diskussionen är tänkt som ett öppet forum där deltagarna står för innehållet. Genom att välja den för månaden aktuella diskussionen i vänsterspalten kommer du till sidan där du kan göra ditt inlägg.


 

English version

Welcome to the online-discussions within the project Platform Photography!

The online-discussions are intended to be forums where important contemporary and photography related topics can be discussed. There will be a new topic and a new moderator each month. The chosen topics are representing some of the questions that arose during our seminars National Presentations and Hearings. The assignment given to the moderator is to start and contribute to the discussion.

The online-discussion is meant to be an open forum where the participants control the content. By choosing the current discussion in the menu to the left you will reach the page where you can take part in this month’s discussion.