Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Daniel
Wahlberg
Utbildning 
Fotoskolan i Stockholm, GFU - Folkuniversitetet
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
För tillfället som en fantastisk källa till mat på bordet men det är även min passion i livet.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Visst har hela processen ändrats för de som har fotograferat med film och bearbetat i mörkerrum men samtidigt har det inte varit svårt att anpassa sig till det nya då det egentligen inte finns något alternativ i frågan. Det digitala arbetssättet underlättar på många sätt speciellt inom den kommersiella fotograferingen. Men samtidigt kan jag tycka att en viss magi försvunnit.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att det kommer att bli en hårdare konkurrens och jag tror också att det kommer att bli större kvantitet än kvalité på bilder. För de yrkesverksamma fotograferna kommer det att krävas mer kunskap än tidigare och det kommer att krävas en mer säregen stil.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag använder mig av externa hårdiskar och DVD som lagringsmedia av mina digitala bilder. De analoga bilderna sparar jag i pärmar. Jag printar ut mina bilder på papper som ska hålla i mer än 100 år! Helt fantastiskt faktiskt!
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är för mig så simpelt som de där första glimtarna i mammas och pappas fotoalbum som liten. Vilket har satt sina spår.