Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Lars-Göran
Norlin
Utbildning 
Fotolinjen på Bergnässkolan i Luleå. Dokumentärfotografi vid Umeå universitet. Statsvetenskap. Filosofie kandidatexamen i Etnologi.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Annan inriktning
Egna projekt
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
För att visa det jag ser och som ett sätt att skildra min verklighet, mitt liv. För att bevara minnen och dokumentera. Jag fotograferar förstås på uppdrag och då handlar det om att göra de bilder som uppdragsgivaren vill ha.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Egentligen inte så mycket i själva fotograferandet, jag fotograferar både digitalt och analogt. Efterarbetet sker oftast i datorn och gör idag sällan några bilder i mörkrummet. Jag överväger i och för sig att återvända till mörkrummet och den långsammare processen.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Förhoppningsvis får fotografi en starkare ställning än det har idag. För mig är stillbilden någonting som är väldigt fascinerande och jag hoppas att den kommer att stå sig stark trots att video tar allt större plats. Jag framhärdar i att se ljust på framtiden, däremot måste man nog vara beredd på att arbeta ganska hårt och hela tiden se till att man utvecklas som fotograf.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar negativen i pärmar, kopior i boxar och digitala filer lagrar jag på hårdiskar. Är lite oroad över om de digitala filerna kommer att stå sig över tid, hårdiskar går som bekant sönder, känner mig lite tryggare i att mina dior och negativ kommer att finnas kvar. Har ännu inte hittat någon riktigt bra lösning på hur fotografierna ska bevaras.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är ett sätt att förhålla sig till livet, ett sätt att se på verkligheten. Framförallt handlar fotografi om att se. Fotografi är en del av mitt liv.