Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Tea
Shafie
Utbildning 
Dokumentärfilm, Konsthögskolan Umeå Medieteknik, Södertörns Högskola
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Det fotografiska mediet är något informellt för mig och jag använder det främst som ett redskap för det personliga uttrycket.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Lättare att producera och efterbehandla bilder. Däremot har digitaliseringen medfört att jag återgått till att fotografera mer analogt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Mer fokus på kvalitet än kvantitet.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag lagrar bilder digitalt på extern hårddisk samt arkiverar filmnegativen både digitalt och manuellt.
Vad är fotografi för dig? 
Allt som händer runtomkring oss i tid och rum är kontinuerliga fotografier. Det finns oändligt många och vi har alla olika syn på det som händer. Jag tycker att det fragment eller ögonblick som blir ett fotografi är främst fotografens syn på verkligheten, utifrån dennes medvetande.