Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

 Nationella presentationer - Sverige

Sverige - Julia Tedroff

Nationell presentation
Datum: 
Onsdag 12 maj 2010
Tidpunkt: 
18:30

Julia Tedroff föreläser om Tendenser i samtiden - vad arbetar studenter på fotoutbildningar med idag? Hon presenter fotografiska arbeten av studenter vid Högskolan för fotografi i Göteborg för att belysa ett antal bärande förhållningssätt och perspektiv bland unga fotografer idag.

Julia Tedroff är konst-och bildvetare och verksam som lärare och utbildningsledare på Högskolan för fotografi och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.