Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Sophia
Callmer
Utbildning 
6 år på Det Kgl Danske Kunstakademi, Köpenhamn
Yrkesinriktning 
Reportagefotograf
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
-
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det går att ha en snabbare arbetsprocess, men en bra bild har inget med den digitala tekniken att göra, det handlar om seende och känsla. Jag tror att det finns ett stort behov för bra bilder i ett mediesamhälle där vi överöses med bilder, bra bilder står sig och finns kvar i människors medvetande.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Tekniken fortsätter att utvecklas, behovet för duktiga fotografer finns kvar och jag tror att framtiden ser ljus ut.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar analoga negativ i ljussäkra pärmar, det digitala materialet arkiverar jag på flera olika ställen och mina foton i min konstnärliga produktion gör jag enbart som gicleetryck eftersom de har en god hållbarhet.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att visa andra människor mitt sätt att se på världen, ett sätt att uttrycka mig på.