Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Round Table Discussion: Using photographs

Symposium
Datum: 
Sunday 28 march 2010
Tidpunkt: 
17:15

Round Table Discussion: Using photographs
Forms of photographic communication in the 21st century with Karen Cross, Håkan Nilsson, Karin Wagner, Ronald Jones. Moderator Karin Becker.