Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Plattform fotografi

Kontakt

Plattform Fotografi
CFF – Centrum För Fotografi
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
08-640 20 95

info
infocentrumforfotografi.se

Liv Stoltz, projektledare
liv.stoltzgmail.se

Jan-Erik Lundström, styrgrupp
jan-erik.lundstromgmail.se