Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 2/3 Next
Jenny
Christenson
Utbildning 
Biskops-Arnö 1 termin, Fotohögskolan 3 år, Sff Auktoriserad digital bildleverantör.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag jobbar till 99 procent digitalt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Man jobbar snabbare, man ser direkt i kameran hur bilden blev, man kan korrigera /bearbeta bilderna i efterhand i Photoshop. En större trygghet i arbetet, dock kan det bli mer flyktigt, förut hade man sina negativ i en pärm nu förvarar man originalen på en hårddisk.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Verktygen, sätten att jobba kommer ju förändras hela tiden, gäller att man ”flyttar med” sina original. Framtiden är osäker.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag lägger dom på en lös hårddisk.
Vad är fotografi för dig? 
Är mycket för mig. Ett sätt att uttrycka sig, kommunicera vad man ser, känner, vad man vill förmedla med bilden man tagit.