Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Institutionsfotografi - Lars Wallsten

Hearing
Datum: 
Onsdag 16 september 2009
Tidpunkt: 
18:00

Hearing med Lars Wallsten för att göra en inventering av svenskt institutionsfotografi och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält. Idéen bakom hearings är att bjuda in en föreläsare som har en teoretisk bas, och som kan placera in den aktuella fotografiska praktiken i ett sammanhang, och en utövande konstnär/fotograf verksam inom det aktuella fältet.

Lars Wallsten är konstnär, frilansfotograf och f.n. doktorand på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Avhandlingsarbetet heter "-Anteckningar om Spår" och behandlar frågor om indexikalitet mm från ett personligt perspektiv. I några projekt har han intresserat sig för bilden i rättsväsendet, som "Bilder av brott", "Crimescape" och "La Photographie naturelle". Han har en tidigare erfarenhet som polisman och kriminaltekniker.