Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Institutionsfotografi - Björn Larsson

Hearing
Datum: 
Onsdag 16 september 2009
Tidpunkt: 
18:00

Hearing med Björn Larsson för att göra en inventering av svenskt institutionsfotografi och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält. Idéen bakom hearings är att bjuda in en föreläsare som har en teoretisk bas, och som kan placera in den aktuella fotografiska praktiken i ett sammanhang, och en utövande konstnär/fotograf verksam inom det aktuella fältet. Björn Larsson arbetar sedan utbildningen på Fotohögskolan i Göteborg inom ett flertal områden inom det fotografiska fältet. Han är bildkonstnär, lärare i fotografi på KKH - Kungliga högskolan och uppdragsfotograf. Bland hans publikationer finns "Stentrollens Olösta Gåta (2003), Mitt i Naturen (2006) och Institution (2007) - ett samtal med anonyma fotogfrafer. Han är under hösten aktuell med utställningar i Sydkorea (Ulsan International Photofestival) och i Paris på Centre Culturel Suèdoise.