Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Ilkka
Timonen
Utbildning 
Fotograflärling 1 år, Sigtuna folkhögskola, konstlinje 2 år, Fotografins historia konstfack
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Annan inriktning
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som bildkonstnär fotograferar jag för att skissa, experimentera och producera mina verk. Som designer för att skapa designoriginal – textila mönster
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Digitalisering inom foto har varit revolutionerande för att förenkla processer och ge det en ny dimension.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag har svårt att se någon annan väg än att mediet blir bättre – kanske för bra. Man måste väl börja mer och mer ”försämra” bilden.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Arkiverar med hjälp av externa hårddiskar.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografiet är för mig ett och flera sätt att framställa mina bilder/verk. Det är också ett sätt att göra textila mönster: textildesign. Fotografiet är det ultimata mediet för mitt dualistiska sätt att jobba.