Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Helena
Olsson
Utbildning 
Fotoskolan i Stockholm, Konstskolan i Stockholm, nuvarande: Bildpedagog på Konstfack.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
För att leka med dess konventioner. Det används ju som något sant i mångt och mycket.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det ger ett mer flöde i arbetet, från ide till resultat går fortare
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag ser mig själv som bildkonstnär. I och med att fotografi är var mans uttryck numera. De flesta har en mobilkamera ser jag att fotografiets värde komme bli ännu mer laddat och spännande
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag printar en del och har dubbel backup…
Vad är fotografi för dig? 
Det är ett medie jag använder mig av för att förmedla mina frågeställningar om identitet, sociala regler och hur vi förhåller oss till det.