Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Ewa K
Andinsson
Utbildning 
Fotoskolan Göteborg, Konst och Bildvetenskap, Göteborgs Universitet. Enskilda kurser: Konstfack, Stockholm, Högskolan för Film & Fotografi, Göteborgs universitet
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Med digital kamera och ljus skapar jag tillsammans med kunden bilder för kommersiellt bruk. Utöver det arbetar jag med egna konstnärliga projekt med hjälp av analog eller digital kamera.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den ständiga förändringen inom mediets värld gör att jag som fotograf befinner mig i ett flöde av intressanta utvecklingsmöjligheter. Spännande, men tidskrävande.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Bilden och dess verktyg förändras och det måste även jag som fotograf.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Arkivering sker på traditionellt vis med externa hårddiskar för digitala filer. Negativen sitter i pärmar. Men det roligaste sättet att arkivera är ändå att medverka med mina bilder i olika böcker, oftast i mat- och kaffedrinksböcker. Kanske kan det räknas som arkivering?
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är för mig ett uttrycksmedel att kommunicera med.