Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
David
Dahlberg
Utbildning 
Nordens Fotoskola
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som berättelseverktyg, den fotografiska bilden som mediet kan ge och lämna precis tillräckligt för att betraktaren ska få känna själv mot ett utsatt mål.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Inte nämnvärt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att den utveckling vi anar idag kommer att utkristallisera sig tydligare inom ett par år, den rörliga bilden i kombination med stillbilder kommer att få större utrymme, samtidigt som de stilbildsfotograferna som förblir stillbildsfotografer blir någon form av elitistfotografer.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Att inte sköta digitalarkivering är ungefär lika dumt som att bränna sina negativ efter man har framkallat dem. Att regelbundet skapa säkerhetskopior har blivit en så pass stor del av vårt yrke att det inte går att negligera. Jag ser till att ha alla mina digitala filer på tre olika platser.
Vad är fotografi för dig? 
Det är det mest unika för mig, något som är helt umbärligt och samtidigt viktigare än något på samma gång.