Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Bildkonst - Juan-Pedro Fabra

Hearing
Datum: 
Onsdag 10 juni 2009
Tidpunkt: 
18:00
 

Hearing med Niclas Östlind och Juan-Pedro Fabra för att göra en inventering av svensk samtida bildkonst och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält. Idéen bakom hearings är att bjuda in en föreläsare som har en teoretisk bas, och som kan placera in den aktuella fotografiska praktiken i ett sammanhang, och en utövande konstnär/fotograf verksam inom det aktuella fältet. Juan-Pedro Fabra är konstnär med sin bas i Stockholm, han gick ut Kungliga konsthögskolan 2002 och har efter det visats både nationellt och internationellt. Hans arbete har oftast handlat om den militära världen och dess relation till föreställningar/vanföreställningar om nation, försvar, myter. Arbeten presenteras mestadels som video och fotografiska verk. För närvarande samarbetar han med Jan Håfström och C.M von Hauswolff för en installation som ska presenteras i Momentum biennalen Moss.