Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Amatörfotografi - Anna Dahlgren

Hearing
Datum: 
Onsdag 30 september 2009
Tidpunkt: 
18:00

Hearing med Anna Dahlgren för att göra en inventering av svenskt samtida amatörfotografi och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält.

Idéen bakom hearings är att bjuda in en föreläsare som har en teoretisk bas, och som kan placera in den aktuella fotografiska praktiken i ett sammanhang, och en utövande konstnär/fotograf verksam inom det aktuella fältet.

Anna Dahlgren är konstvetare och forskare vid Nordiska museet. Hon disputerade i Konstvetenskap vid Stockholms universitet 2005 på avhandlingen Fotografiska drömmar och digitala illusioner som handlar om digitaliseringen av fotografin inom dagspress, reklam och konst i Sverige under 1990-talet. För närvarande arbetar hon med ett forskningsprojekt om fotoalbum. Anna har bland annat skrivit om hur amatörfotografins praxis skapas (”Alla vilja de läsa sig den vackra konsten” Om etableringen av kamera- och bildkulturer i det sena 1800-talet, i Amatörfotografernas värld, 2009) och om synen på och bruket av fotoalbum (Fotoalbum och arkivpraktiker. Ett medieperspektiv på bildsamlingar, RIG, 2, 2009).